Sợi Chỉ Trong Hồn

Truyện dài do Thời Văn xuất bản năm 1990
323 trang – 14 chương – Giá bán 13 mỹ kim

soichi_web_New