Những Người Không Chịu Lớn

Tuyển tập truyện ngắn do Thời Văn xuất bản

Gồm các truyện ngắn:

• Người Ôm Bóng Núi  •   Apollo / David • Áng Mây Miền Núi •  Chiến Lễ • Mưa Auschwizt • Mười Lăm Năm Nhìn Lại • Những Người Không Chịu Lớn •   • Người Đàn Ông Chủ Nhật   •   Không Một Lối Về    •

 

 

________________________________________________________________

apollo / david

…Tôi theo Hưng vào nhà để bắt đầu cuộc rượu. Nếu đứng ngoài, nghe những câu chuyện được kể ra giữa tiếng cười của ba người đang về già, không ai ngờ ngày xưa chúng tôi đã chỉa súng vào nhau tại chiến trường Bình Định. Từng địa danh đầy máu và nước mắt được nhắc với các kỷ niệm, kinh nghiệm đã trải một cách bình thường. Bồng Sơn, Tam Quan, Phù Cũ, Phù Cát, đồi Hai Vú, Gia An… Chúng tôi nhắc lại trong đêm xứ lạ như kể cho nhau những chuyện cổ tích. Các thứ lý tưởng trở thành vô nghĩa. Những người lính chỉ là những người bình thường như tất cả mọi người, điểm khác biệt là hành động dám nhìn thẳng, sòng phẳng với mình và kẻ bắn mình…. Đọc tiếp

________________________________________________________________