Truyện ngắn chưa in sách

Truyện ngắn đã đăng báo chưa in sách

Người Ôm Bóng Núi •   Apollo / David • Áng Mây Miền Núi •  Chiến Lễ • Mưa Auschwizt • Mười Lăm Năm Nhìn Lại • Những Người Không Chịu Lớn •   • Người Đàn Ông Chủ Nhật   •   Không Một Lối Về    • Trên Biển • Mùa Xuân Ở Wichita • Mưa Không Ướt Đất • Gián Và Người •   Thư Ngỏ Tỏ Tình • Đêm Biển Chia Đôi • Ngã Tư •  Dốc Xuân