Truyện ngắn đã đăng

Truyện ngắn của Nguyễn Ý Thuần đã đăng trên các báo, chưa in sách

Gồm các truyện ngắn:

 • Trên Biển • Mùa Xuân Ở Wichita • Mưa Không Ướt Đất • Gián Và Người •   Thư Ngỏ Tỏ Tình • Đêm Biển Chia Đôi • Ngã Tư •  Dốc Xuân