Category Archives: thơ

nhắc nhau một thủa ấu thời

…bẹt, cò nghiêng ngả chân son
tranh nhà, chia đất cũng hòn gạch thôi
hôm nay gặp giữa chợ đời
sao chia cay đắng trên lời chào nhau… Continue reading

Rate this:

Posted in thơ

ngũ ngôn ngày về

con chó già vẫy đuôi
nhận hơi người năm cũ
âm ư không tiếng sủa
hệt như anh bây giờ Continue reading

Rate this:

Posted in thơ